cesd@cmu.ac.th      Telephone : + (66) 053-943599
WHY CESD?

[NO DATA FOUND]

CONTACT INFO
 • Address: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • Address: ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Phone: + (66) 053-943599
 • Email: cesd@cmu.ac.th
 • แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559
  CESD ADMISSION
  รอบที่ 1 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559
  รอบที่ 2 11 เมษายน พ.ศ. 2559 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559
  รอบที่ 3 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 • รายชื่อหนังสือและหนังสือใหม่ของศูนย์ฯ
  NEW BOOK ARRIVED

OUR RESEARCHES

งานวิจัยของเรา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

CESD

แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

CONFERENCES

การประชุม สัมมนาและการฝึกอบรม
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

PUBLICATION

สื่อสิ่งพิมพ์
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)