ติดต่อเรา

cropped-ThLogoBig-1.png

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล

อีเมล์

หัวข้อ

ข้อความ

 

 

Contact Info

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone:+ (66) 053-943599

E-mail:cesd@cmu.ac.th

Website:http://www.cesd.soc.cmu.ac.th/