คณะศึกษาดูงานจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะศึกษาดูงานจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับชายแดน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สถานการณ์ภายในประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขงในมิติการเมืองเศรษฐกิจและสังคม / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับจีนและบทบาทจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และ ความคืบหน้าปัจจุบันของการเจรจาระหว่างรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ เรื่องการหยุดยิงและกระบวนการส่งผู้ลี้ภัยการสู้รบกลับประเทศ