คณะศึกษาดูงานจาก Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณาจารย์เเละนักศึกษาจาก Institution of Sociology, Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) ประเทศเวียดนาม มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์เเละการพัฒนาและมีการนำเสนอผลงานที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา