โครงการฝึกปฏิบัติการทำงานสนามในงานวิจัยด้านชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ 3 – 6 มกราคม 2555 ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่บ้านกะเหรี่ยงโป่งลึก บางกลอย อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยพื้นที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับกรณีเฮลิคอปเตอร์สามลำได้ประสบอุบัติเหตุและตกลงมาในเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ปฏิบัติการภายใต้โครงการขยายผลการอพยพ/ผลักดันชุมชนกลุ่มน้อยกลับถิ่นฐานเดิม ดำเนินการโดยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ได้เข้าไปเผาทำลายบ้านและยุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยง พร้อมทั้งตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกะหร่าง เป็นชนกลุ่มน้อยไม่ใช่คนไทย และยังอ้างเหตุผลการเผาไล่ว่า เป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาปลูกพืชเกษตรเพื่อเป็นเสบียงบำรุงแก่ฝ่ายพม่า ทั้งที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ได้อาศัยอยู่ในบริเวณป่าแก่งกระจานบริเวณลำห้วยของลุ่มน้ำเพชรบุรี และลุ่มน้ำบางกลอย ก่อนที่กรมป่าไม้จะประกาศพื้นที่นี้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี พ.ศ. 2554 ผลจากการประกาศเป็นเขตอุทยานนี้ ทำให้ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในป่าบริเวณนี้กลายเป็นผู้บุกรุกป่า

ทางสาขาวิชาฯ จึงเห็นควรว่า บ้านกะเหรี่ยงโป่งลึก บางกลอย มีความเหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติ “งานสนาม” โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการมอบข้าวเปลือก ข้าวสารและของบริจาคต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มข้าราชการต่างๆ และชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก บางกลอย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม กับชาวบ้านที่เผชิญปัญหา และจากผู้นำชุมชนด้วย

3 – 6 มกราคม 2555 ณ หมู่บ้านโป่งลึก–บางกลอย อำเภอแก่งกระจาย