youtube

ความฝันของพ่อ โดย เยาวชนคะฉิ่น บ้านใหม่สามัคคี อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว

ความฝันของพ่อที่ต้องการกลับไปร่วมพิธีรำมะเหน่า ที่เมืองมิตจีน่า แต่พ่อต้องเสียชีวิตไปก่อน ลูกสาวจึงเป็นผู้สานฝันของพ่อด้วยการตั้งใจเรียนหนังสือ และหาเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ตัวเธอและแม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีรำมะเหน่าตามความฝันของพ่อ